Varningssignaler

Varningssignaler

De flesta relationer inleds med kärlek, även de relationer där det förekommer våld.

Den som utövar psykisk misshandel är vanligen väldigt charmig, social och omtyckt.

Utövaren får ofta människor i sin omgivning att känna sig uppmärksammade och speciella. Det kan därför vara svårt att se när den psykisk misshandel utvecklas och hur den successivt stegrar, innan de blivit en normaliserad del av relationen.  


Var uppmärksam på nedanstående varningssignaler.


Varningssignaler:

 • Är angelägen att snabbt etablera en fast relation
 • Är svartsjuk och kontrollerande mot dig
 • Har orealistiska förväntningar på dig och ert förhållande
 • Isolerar dig från dina vänner och din familj
 • Skyller på andra för sina egna problem och misstag
 • Skriker och kallar dig för nedsättande ord
 • Har plötsliga humörsvängningar
 • Har utsatt andra eller har själv blivit utsatt för våld tidigare eller i sin barndom
 • Hotar med våld
 • Hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till andra, till exempel din familj, kolleger, eller vänner
 • Använder sig av ”lekfullt” tvång när ni har sex
 • Gör andra ansvariga för sina känslor, med förklaringar av typen ”hade du inte sagt så som du gjorde hade detta aldrig hänt”
 • Har en förlegad syn på könsrollerFrån Malmö kvinnojour. http://www.malmokvinnojour.se/varningssignaler (Hämtad 2018-08-19)