Vad är psykisk misshandel

Vad är psykisk misshandel?

Psykisk misshandel går att likställa med psykisk och emotionell tortyr, med syfte att

ständigt dominera, kontrollera och förödmjuka den som utsätts för misshandeln.


Psykisk misshandel karakteriseras av utövarens växling mellan värme och våld till den

utsatte bryts ned och vilseleds i sin egen verklighet.


Psykisk misshandel är ofta början till fysisk misshandel

Det finns destruktiva relationer som enbart innefattar psykisk misshandel men i flesta fall är den psykiska misshandeln en inledning till fysisk misshandel.

Förövaren kan exempelvis bli utåtagerande mot materiella ting eller verbalt offensiv inför

andra människor, för att slutligen utöva fysiska övergrepp. Därefter kombineras den

psykiska och fysiska misshandeln.


​Psykisk misshandel kan innebära en stor oförutsägbarhet i utövarens beteende. Samma

situation kan vid olika tillfällen ha olika utgång. Det som gällde igår, gäller inte idag.

Förövarens kraftiga humörsvängningar kan leda till ett plötsligt utbrott som inte står i

proportion till händelsen, eller också helt sakna konkret anledning. 


Att leva i en otrygg och oförutsägbar miljö, fylld med kränkningar, skadar den utsattes

självkänsla och självtillit. Otryggheten kan även skapa tvivel på det egna omdömet. ​


Kontrollbehov

Förövaren vill ständigt känna kontroll över var den utsatte är och vad hen gör, vem hen

umgås med och vem hen kontaktar på sociala medier.

Den utsatte kan hindras sjukvård eller tillräckligt med sömn och mat.

Relationen till närstående kan styras och hen kan hindras att träffa vänner och familj.

Utövarens överdrivna svartsjuka kan leda till obefogade anklagelser. Det kan även

förekomma hot emot den utsatte, dess närstående eller egendom om inte utövarens vilja

tillfredsställs. 


Crazymaking

Förövaren kan, parallellt med sitt eget ologiska beteende, beskylla den utsatte för att

vara galen. Enligt förövaren är det hen som ljuger, överdriver och skapar egna

föreställningar. Förövaren kan säga en sak men göra en annan. Även händelser som båda vet har hänt, eller saker som båda vet har sagts kan förnekas.  

Det här kallas crazymaking och får den utsatte att tvivla på sig själv och sitt eget

förstånd. 


Det traumatiska bandet

Bandet inom en destruktiv relation är ofta mycket starkt men aldrig detsamma som

kärlek.

Det kallas det traumatiska bandet och består av emotionellt beroende.

I takt med att den utsattes självkänsla minskar, ökar beroendet till förövaren. 


Upptrappning

Misshandeln trappas ofta upp successivt och etablerar sig som en naturlig del av

relationen. 

Sällan avbryts misshandeln på grund av att förövaren själv slutar eller förändrar sitt

beteende.


Hälsa påverkas negativt

​Psykisk misshandel ger en rad allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser för den som

utsätts. Den dagliga stressen kan medföra högt blodtryck, värk i huvud och muskler,

magsår, mag- och tarmbesvär samt orsaka psykisk ohälsa i form av depression,

panikångest, sömnbesvär, ätstörningar och suicidtankar.Mer information om psykisk misshandel:


http://psykiskmisshandel.se/

http://www.varningstecken.n.nu/

http://annikawiden.blogspot.se/

https://posttraumatiskstress.com/psykisk-misshandel/