#Dela Hjärta

#Dela Hjärta

 

 

#Dela Hjärta är ett konstprojekt för att sprida och fördjupa den allmänna kunskapen om psykiskt våld inom nära relationer, ur de utsattas perspektiv.

Konstnärens illustrationer skildrar upplevelsen av att utsättas för psykisk misshandel.


För en utomstående kan det vara svårt att förstå varför, när en destruktiv relation inte avslutas men förståelse kräver kunskap. 

Det är viktigt att känna till att utövaren kamouflerar sitt beteende, det vi kallar varningssignaler, med noramaliseringsmetoder. Dem är därför svåra att se eller sätta fingret på när man är i relationen. Man lär sig att det är utövaren som sätter gränserna för det normala och avvikande, gränser som ständigt förändras.

 

Som utomstående behöver man även förstå, eller åtminstone acceptera att destruktiva relationer också innehåller känslor som den utsatte förknippar med kärlek. Kränkningar, bestraffningar, svek, hot och fysiskt våld blandas med kärleksförklaringar, presenter, framtidsdrömmar, uppfyllda önskningar och inom ”kärleks”relationer – passion.

Förutom att den som utsätts tenderar att bli utmattad, blir hens längtan efter kärlek från utövaren allt starkare. Precis som den utsatte lär sig normalisera saker som tidigare vore oacceptabelt, blir det som förut varit självklara kärleksbevis något extra ordinärt. Den här bergodalbansliknande metoden binder samman den utsatte med utövaren, likt ett band. Det traumatiska bandet.

Det här kan vara mycket svårt att se utifrån men också svårt för den som utsätts att förstå under tiden man är i relationen.

 

Bakom varje siffra i statstiken och i skuggan av varje mörkertal finns en människa.

#Dela hjärta bygger inte på vem som vanligen utsätts för psykiskt misshandel, hur utövaren generellt ser ut eller inom vilken relationsform det psykiska våldet oftast förekommer.

Psykisk misshandel kan förekomma i alla typer av relationer och utövaren kan vara av olika karaktär, men strukturerna inom relationerna och känslorna hos de som utsätts är ofta dem samma, och det är upplevelsen av våldet som konstnären vill belysa.

Därför bjuder konstnären in till en desturktiv relation där utövaren, den som utsätts och relationen är odefinierad.

 

 

#Dela hjärta, en mångdimensionell betydelse

#Dela hjärta = Relationer inleds ofta med delad kärlek, även i dem där våld förekommer

#Dela hjärta = Att dela, såra, skada ett hjärta

#Dela hjärta = Att dela sina erfarenheter med andra som också varit eller är utsatta

#Dela hjärta = Att genom min konst dela kunskap och mina erfarenheter av psykiskt våld

 

 

 

”Det var som att leva i ett ständigt kaos. Som i ett stökigt rum, fast inuti.

Alla röda trådar av logik var klippta och min verklighet saknade skärpa.

Det var som ett nytt land, med ett nytt språk och ett eget regelverk.

Jag bar känslan av att alltid vara försenad i en värld där tiden stod still.

Du dansade jämt i otakt och jag försökte följa dina steg.

Din lögn var min sanning och mina minnen filtrerades genom dig.

Till slut saknade jag förnimmelsen av mig själv i spegeln.

Och det var din röst jag hörde när jag pratade.

Jag var ett tomt skal som bar mitt namn.

 

Jag ville inte stanna kvar.

Jag ville bara inte lämna.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ delahjarta på instagram